PDA

View Full Version : 1, 2, 3 Lên.El Chapo
01-09-2016, 15:11
http://s12.postimg.org/p48j1mjhp/IMG_1672_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s12.postimg.org/3x9drcw8d/IMG_1673_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s12.postimg.org/v3wa5a4a5/IMG_1674_2.jpg (http://postimage.org/)

Hoàng Na
01-09-2016, 16:43
6 ên lên 1 mớ ở lại :4::4::4:

El Chapo
01-09-2016, 16:53
Đớm còn lợi nè.

http://s7.postimg.org/fnijexfpn/IMG_1677_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s7.postimg.org/tjqrqtbyj/IMG_1678_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s7.postimg.org/6trmxtsqz/IMG_1682_2.jpg (http://postimage.org/)

El Chapo
01-09-2016, 16:54
http://s13.postimg.org/cagjj4c2v/IMG_1683_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s13.postimg.org/gm5584izr/IMG_1684_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s13.postimg.org/wvvbb0tnr/IMG_1685_2.jpg (http://postimage.org/)

El Chapo
01-09-2016, 16:56
http://s13.postimg.org/sf7jq34tj/IMG_1686_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s13.postimg.org/4my8ek2sn/IMG_1687_2.jpg (http://postimage.org/)

http://s13.postimg.org/3w0wv1b1j/IMG_1687_3.jpg (http://postimage.org/)

Hớt cỡ đờn.