PDA

View Full Version : Trưa ở ruộngHuy Hanh
12-18-2015, 23:40
http://i67.tinypic.com/o540v6.jpg

Nhu Thuong
12-19-2015, 08:17
Nhớ nhà....
Nhìn con bò gầy trơ xương mà tội nghiệp!