PDA

View Full Version : Cờ Tây nhà ông CòHuy Hanh
12-12-2015, 04:45
http://i63.tinypic.com/mmd4x4.jpg

nguacon
12-12-2015, 07:52
Nai đồng.

El Chapo
12-12-2015, 11:04
Chắc phá quá nên bị xích