PDA

View Full Version : Dìa tới nhàHuy Hanh
12-11-2015, 09:29
http://i63.tinypic.com/vyw5ft.jpg

Gunny
12-11-2015, 13:20
Hello ... Chủ tịch HH ...:24:
Không Chủ tịch thì cũng cở chủ nhà, ít nhất cũng phải Chủ...xị :4: