PDA

View Full Version : Qua phà nhậu tiếpHuy Hanh
12-11-2015, 09:16
http://i65.tinypic.com/v3q0m1.jpg

http://i67.tinypic.com/29z508p.jpg

http://i64.tinypic.com/2i1o9pd.jpg

Huy Hanh
12-11-2015, 10:16
Tôi thích nó từ hơn 30 năm rồi !