PDA

View Full Version : Con nầy được không ?Huy Hanh
12-08-2015, 09:54
http://i67.tinypic.com/nxjbxu.jpg

nguacon
12-08-2015, 10:09
Hông, hơi ... ú!
Hổng phải đồ nhậu, đồ làm thuốc.

Hieucali
12-08-2015, 11:10
Tui hổng thích ở chung nhà với thứ này, ghê wá !

Huy Hanh
12-08-2015, 11:14
Hông, hơi ... ú!
Hổng phải đồ nhậu, dồ làm thuốc.
Dzị nhậu thứ nầy !
http://i66.tinypic.com/v5bvup.jpg

Hoàng Na
12-08-2015, 12:04
Dzị nhậu thứ nầy !
http://i66.tinypic.com/v5bvup.jpg

Tới bến hết rầu mà còn bị phạt 3 cái, cụ nào xui thế :4::4::4:

nguacon
12-08-2015, 20:28
Tới bến hết rầu mà còn bị phạt 3 cái, cụ nào xui thế :4::4::4:

Hỏng phải...
Một anh đấp mô, ba anh tát đìa không cạn, rượu mà có cặn :24:

Gunny
12-08-2015, 21:44
Con nầy được không?

Béo mà bổ thế này là nhất rồi, khỏi bàn luận gì thêm :4::4: