PDA

View Full Version : Ó là đàHoàng Na
12-07-2015, 08:02
http://i.imgur.com/ojCWHwf.jpg

Kụ Ngố
12-07-2015, 08:14
Chim chi rứa hỷ bác Vina..!?:41:

hohai
12-07-2015, 08:21
Chim chi rứa hỷ bác Vina..!?:41:

Người ta kêu là " Đồ ó ...đâm" đó cha nội.

Kụ Ngố
12-07-2015, 08:39
Người ta kêu là " Đồ ó ...đâm" đó cha nội.

Cí bác ni dữ thiệt nha.....:4:

Hoàng Na
12-07-2015, 12:04
Chim chi rứa hỷ bác Vina..!?:41:
Cho chừa cái tội lóc chóc :4::4::4:
:good:

Người ta kêu là " Đồ ó ...đâm" đó cha nội.
Cám ơn Bác ..... Hồ đã kíu nguy 1 bàn thua trông thấy cho đội nhà :4::4::4: .

Nhu Thuong
12-09-2015, 10:00
Huynh Vina chụp hình các loài chim quá tuyệt! Ngẩn tò te ngắm hình thôi...