PDA

View Full Version : Bất Phân Thắng BạiHoàng Na
12-04-2015, 11:11
http://i.imgur.com/qCxaQlE.jpg

El Chapo
12-04-2015, 19:43
Tuy hai mà một, mà bất phân gì chiên da. :10:

tamtien
12-04-2015, 22:32
Cái này hỏng phải là Lưỡng Long Tranh Châu

Mà là lưỡng cu tranh nghêu ...:21:...