PDA

View Full Version : Si cà queEl Chapo
11-24-2015, 23:57
http://s20.postimg.org/7vwvzwbsd/IMG_2589.jpg (http://postimage.org/)

http://s20.postimg.org/w27jb0xwt/IMG_2594.jpg (http://postimage.org/)

http://s20.postimg.org/yv0qv1y99/IMG_2597.jpg (http://postimage.org/)

http://s20.postimg.org/6scrnxr59/IMG_2598.jpg (http://postimage.org/)

nkk72
11-25-2015, 07:48
COn ngừ ta đang ngủ mà ông trùm kêu xi cà que ....bó tay ! keke !

nguacon
11-25-2015, 11:09
Tại ông Trùm chưa đọc chuyện về "hàng mượn" mà vụ nầy là cái chân mượn.

Chuyện rằng "ngày xưa vịt chỉ có một chân, mà trâu thì lại có rất nhiều..." nhiều lắm không còn nhớ là bao nhiêu.
"Cũng như vịt, nhiều giống khác phải mượn chân của trâu, trâu nhà ta tốt bụng, cho mượn hết đến khi còn 4 thôi với điều kiện phải bảo quản kỷ lưởng, tránh bị hư hại.
Vì thế khi ngủ vịt chỉ xài cái chân riêng của mình, cất đi cái chân mượn cho chắc ăn để khỏi lỡ, ...
Chuyện còn dài và nhiều nhưng ở đây tui chỉ nói về cái chân vịt thôi. Ai thích thì kể thêm.

El Chapo
11-25-2015, 15:32
Tại thấy 1 cẳng thì kêu là Si cà que thâu. :happy69:

El Chapo
11-28-2015, 18:59
http://s15.postimg.org/4b3s14eqj/IMG_2985.jpg (http://postimage.org/)

http://s15.postimg.org/wdn5uhwgr/IMG_2986.jpg (http://postimage.org/)

http://s15.postimg.org/a2zauiz6j/IMG_2987.jpg (http://postimage.org/)

http://s15.postimg.org/wzgq4cgwr/IMG_2988.jpg (http://postimage.org/)

http://s15.postimg.org/x89pgj4bf/IMG_2989.jpg (http://postimage.org/)