PDA

View Full Version : PhêHoàng Na
11-21-2015, 20:53
https://farm1.staticflickr.com/559/18885990319_e223ec50bf_o.jpg

nkk72
11-29-2015, 07:01
Mấy con chim phải công nhận nó bay giữ thăng bằng và canh chổ rất tài ...ở sở làm tiểu đệ có cái tủ điện kín bưng chỉ có cái lổ tròn để mấy cọng dây điện chui vào . Vậy mà có 2 con se sẽ chui vô làm tổ , đẻ trứng , rồi ấp và nuôi cả đám con trong đó . Được ít lâu thì tập bay rồi lần lược rời đi . Chổ trống đó lại được 1 gia đình chim khác thế chỗ !

nguacon
11-29-2015, 08:27
Mấy con chim phải công nhận nó bay giữ thăng bằng và canh chổ rất tài ...ở sở làm tiểu đệ có cái tủ điện kín bưng chỉ có cái lổ tròn để mấy cọng dây điện chui vào . Vậy mà có 2 con se sẽ chui vô làm tổ , đẻ trứng , rồi ấp và nuôi cả đám con trong đó . Được ít lâu thì tập bay rồi lần lược rời đi . Chổ trống đó lại được 1 gia đình chim khác thế chỗ !

Tuỳ loại, giỏi nhất là chim sâu (humming bird), loại chim duy nhất có số "de", có thể bay đứng tại chổ như trực thăng và bay thục lùi.
Tệ nhất là họ nhà geese (thiên nga, ngan, ngỗng, vịt).


d4nki3lW3mY

pcnUPJoh15c