PDA

View Full Version : Chút tím...El Chapo
11-07-2015, 11:17
http://s24.postimg.org/kjc3o5hhx/IMG_2066.jpg (http://postimage.org/)

huvo
11-07-2015, 14:20
Máy lấy độ nét hơi sai chỗ rồi . Lần sau lấy ngón tay giữa để sát vào trên hoa thì máy sẽ focus ngay trên hoa và hoa sẽ nét . Hoa gì mà lọa vậy , chưa thấy bao giờ hôm nào ra hột gởi cho tui vài hột .

nguacon
11-07-2015, 19:10
Có chút tím mà lại có quá nhiều lông :9:

El Chapo
11-07-2015, 20:12
Máy lấy độ nét hơi sai chỗ rồi . Lần sau lấy ngón tay giữa để sát vào trên hoa thì máy sẽ focus ngay trên hoa và hoa sẽ nét . Hoa gì mà lọa vậy , chưa thấy bao giờ hôm nào ra hột gởi cho tui vài hột .

Ngón trỏ được hông bác Huvo? Hay là phải ngón giữa hình mới nét?
Hoa này bán ở Home Depot đó bác.

huvo
11-07-2015, 22:53
Để mai ra coi thử .