PDA

View Full Version : Hoa cauEl Chapo
11-07-2015, 01:52
http://s2.postimg.org/7dkzf1nrt/IMG_2419_2.jpg (http://postimage.org/)

El Chapo
11-07-2015, 01:56
Ai có đám cưới, hỏi thì xin mời.
http://s30.postimg.org/q831avtbl/IMG_2320.jpg (http://postimage.org/)

El Chapo
11-07-2015, 01:58
Mo cau của thằng Bờm.
http://s16.postimg.org/8fdz2asd1/IMG_2417.jpg (http://postimage.org/)

El Chapo
11-07-2015, 10:08
http://s30.postimg.org/oq73r3v5t/IMG_2410.jpg (http://postimage.org/)