PDA

View Full Version : RùaEl Chapo
11-04-2015, 19:50
http://s8.postimg.org/d423tkw39/IMG_2486.jpg (http://postimage.org/)

http://s10.postimg.org/7nim7hbtl/IMG_2578.jpg (http://postimage.org/)

http://s8.postimg.org/408qq90tx/IMG_2576.jpg (http://postimage.org/)

uminhha4
11-05-2015, 05:59
Hihihi, hết chim giờ lại tới rùa rồi!

nguacon
11-05-2015, 12:38
Hihihi, hết chim giờ lại tới rùa rồi!

Đổi món thôi chứ dể hết hông á!