PDA

View Full Version : UFO có thật hay không????saigonman
10-01-2015, 23:04
Sau hơn nửa thế kỷ thám hiễm vũ trụ, hiện nay người ta vẩn chưa xác định dứt khoát liệu có chuyện "dỉa bay"(UFO) có thật hay không ?? Xin mời vào trang web này để tìm hiểu thêm trước khi có nhận định rỏ ràng về chuyện này.

http://www.ufosightingsdaily.com/

hoặc vô Youtube

https://www.youtube.com/user/TaiwanSCW