PDA

View Full Version : NFL week 11 - Thanks Givingminhblvd
11-21-2007, 23:24
Hot tip... DALLAS -14, NỴ Jets bán độ mạnh giỏi....

Northwest_Swords
11-21-2007, 23:39
chưa chắc đâu đại Ca tui lấy NY vì Cowboys thắng 10 p là cao
tuần này tui lấy nè Green Bay , NY Jets , Atlanta Falcons
cái game mà tui sợ nhất là New England Patriots tới bây giờ mà tụi nó còn chưa cho điểm nữa nhưng mà tui nghe là nó chấp tụi Philadelphia Eagles hình như là 24 điểm cho nên ghê quá

McNabb's injuries make it even tougher against Patriots

Donovan McNabb didn't need a cane or crutches to walk around, and he joked that ballet dancing was part of his rehab routine. His sense of humor is intact, though a gimpy ankle and sore thumb could keep the five-time Pro Bowl quarterback on the sideline when the Eagles visit New England on Sunday. McNabb didn't practice Wednesday because of a sprained right ankle and a swollen thumb sustained in... ...
<noscript></noscript><script src="http://l.yimg.com/img.sports.yahoo.com/static/versioned_asset/v3/minify/js/editorial/js/yui/yahoo_2.2.2.r1.1.4.1.js;editorial/js/yui/dom_2.2.2.r1.1.4.1.js;editorial/js/yui/event_2.2.2.r1.1.4.1.js;editorial/js/yui/animation_2.2.2.r1.1.4.1.js;editorial/js/yui/connection_2.2.2.r1.1.4.1.js;editorial/js/constants.r1.1.4.4.js;editorial/js/globalsearch.r1.1.4.3.4.1.js;editorial/js/sports.r1.3.4.36.4.4.js;editorial/js/tabs.r1.1.4.5.js;editorial/js/cookie.r1.1.4.1.js;editorial/js/home_modules.r1.1.4.8.js;editorial/js/ticker.r1.1.4.3.js;editorial/js/window.r1.1.4.3.js;editorial/js/scorethin.r1.1.6.6.js;editorial/js/manager.r1.1.2.1.12.1.js;editorial/js/carousel.r1.1.2.7.8.2.js;editorial/js/nav_redesign.r1.1.2.11.4.2.js;editorial/js/ult.r1.1.4.3.js;editorial/js/flyout.r1.1.8.1.js" type="text/javascript"></script><!-- SpaceID=95861059 loc=RICH noad --><script language="javascript"> if(window.yzq_d==null)window.yzq_d=new Object(); window.yzq_d['w75QMtGDJGM-']='&U=128eul3r0%2fN%3dw75QMtGDJGM-%2fC%3d-1%2fD%3dRICH%2fB%3d-1'; </script><noscript></noscript>

potay
11-25-2007, 11:32
thanks giving wa rồi thấy anh em bắt vầy là bán nhà. Trận Patriots-Eagles đó bắt patriots chấp 24 củng dc vì nghe bọn nó tuyên bố nó có banh là nó đánh lên chứ kô dưởng sức như trận nó đánh thằng Bills đâu