PDA

View Full Version : The Blooming of Rainy Night Flowersvietmeo
06-09-2013, 22:31
85Fc2amPf34

ngheodoi
06-09-2013, 23:16
Tui người VN nên không hiểu nổi mấy tiếng Tàu xí xa xí xố là chi cả... hihi, không dung nạp nổi a.