PDA

View Full Version : The Apache by Hank MarvinChuba
06-03-2013, 17:56
RB91ayDlQLE#t=88s

thanhtam
06-03-2013, 23:47
Tuyệt vời!:votay:.Bản này tôi thường nghe của băng The Ventures chơi lâu lắm rồi.
Chỉ 1 người và 1 cây đàn thôi mà nhiều người vừa thưởng thức vừa vỗ tay ủng hộ đâu cần phải tạo scandal hay là hở trên hở dưới như các ca sĩ .... mới đạt đâu:4:

xlarge
06-04-2013, 15:46
thầy ơi thầy muốn ai em làm mai, một thời

Lúc còn ở Vietnam mỗi lần nghe bản này ,hầu như ai cũng biết tới The Ventures .Khi qua Mỹ mới nghe và biết bài này của The Shadows . Then Ventures chơi nhiều bài cũng rất hay nhưng bài Apache không ai qua mặt Hank Marvin

The Shadows
bNAyPK2O4fk

The Ventures
kEsTY46f1AE