PDA

View Full Version : CÁI CÒ - Nguyệt Ánh - Quốc Khanh - Hoàng Thục LinhNhu Thuong
05-01-2013, 11:47
25cLCpWYAy4CÁI CÒ


Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non
Thương em dạ sắt lòng son, một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng
Bàn tay ai tốt vàng ròng, bàn tay em nứt, má hồng tuôn rơi
Nhìn nhau muốn nói vạn lời, mà tim se thắt rối bời tâm can

Cái cò ngày nay không còn gánh gạo, gạo đã thành một quá khứ xa xôi
Cái cò ngày nay xuống biển tìm mồi,
ngô sắn khoai sùng, ăn cầm chừng nước mắt tuôn rơi

Cái cò lặn lội bờ ao, bán giọt máu đào, nuôi dưỡng đàn con
Thương em lội suối trèo non, vùng kinh tế mới nuôi con thay chồng

Biển dâu đã hóa ruộng đồng
Nhà tan, nước mất, vợ chồng chia ly
Chồng đi "cải tạo" không về, giờ đi tay cuốc, tay cày đất hoang

Cái cò ngày nay mơ tìm chén gạo
Giọt máu đào dành để bán nuôi con

Cái cò ngày nay gối mỏi chân mòn,
vai gánh vai gồng đi thăm chồng cách núi ngăn non

Cái cò lặn lội bờ đê, đói khổ trăm bề, nước mắt đầy vơi
Thương em tuổi mới đôi mươi, vì cơn Quốc biến, hoa trôi hương tàn
Chiều trên quốc lộ kinh hoàng, chồng em tuẫn tiết, máu tràn như sông
Chồng em chiến sĩ anh hùng, vì dân chiến đấu, thác cùng muôn dân

Cái cò ngày nay đã thành góa phụ, tay dắt mẹ chồng, tay dắt đàn con,
muốn về làng quê, quê cũ không còn, giặc bắt lên rừng đi vào vùng chướng khí lam sơn

Cái cò lặn lội bờ mương, vét cống đào đường, gió rét lạnh căm
Chồng em giặc bắt biệt tăm, tù Nam tù Bắc, biết thăm nơi nào ...
Một đêm gió lộng mưa gào, được tin anh đã đi vào thiên thu
Chồng em chết giữa ngục tù, khổ sai đói rét, Cộng thù giết anh
Cái cò một thân lên vùng đất lạ, đến trại tù, tóc quấn vành tang,
đếm từng mộ hoang, máu lệ hai hàng,
đau xót cho chồng không mộ phần, không khói, không nhang ...