PDA

View Full Version : Love Me Please Love Me - Michel Polnareff .hatat
04-05-2013, 21:51
wptCl_Ey4sE

langto
04-09-2013, 16:26
Quá hay!...và nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa từ bản nhạc này...
Cái thời mà Michel Polnareff chưa uốn tóc xù và mang kiếng đen này là năm nào vậy huynh Hatat?

hatat
04-10-2013, 21:16
Quá hay!...và nhớ lại nhiều kỷ niệm xưa từ bản nhạc này...
Cái thời mà Michel Polnareff chưa uốn tóc xù và mang kiếng đen này là năm nào vậy huynh Hatat?


Bản nầy lấy từ album năm 1966 nầy :
http://s.pixogs.com/image/R-3282184-1356658181-7523.jpeg
hình bìa :
http://s.pixogs.com/image/R-3282184-1323810376.jpeg