PDA

View Full Version : Giờ đây anh đi ( Je suis parti ) - Nguyễn Chánh Tín ( Nhạc thời Cộng Hòa ) .hatat
02-25-2013, 20:06
http://k007.kiwi6.com/hotlink/u5i9e9e7tj/09._gio_day_anh_di_je_suis_parti_-_nguyen_chanh_tin.mp3

XuongRongDen
02-25-2013, 21:55
Tên Việt của lời nhạc này là Biệt Khúc