PDA

View Full Version : Tương tư 4 - Sĩ Phú ( Nhạc thời Cộng Hòa ) .hatat
02-23-2013, 17:03
UXM6DMYcBMU

hatat
02-23-2013, 17:12
Tình khúc thứ nhứt - lệ Thu .

P0yUFWFelQs

phanrang
02-23-2013, 17:47
Cám ơn ''hatat'' nhiều, nhạc hay lằm, nghe mềm cả lòng, thật tuyệt! đúng nhạc nghe ra nhạc .

langto
02-24-2013, 15:19
Cám ơn Hatat về bài nhạc Tương tư 4
Ông mần tui não cả gan lòng dồi trường ... Híc hic..
Then cù ông nghen.