PDA

View Full Version : Em đi - Nguyễn Ngọc Ngạn - Tuấn Ngọc - Bằng Kiều - Thái Châu - Nhật TrungPN99
01-19-2013, 15:56
Em đi - Nguyễn Ngọc Ngạn - Tuấn Ngọc - Bằng Kiều - Thái Châu - Nhật Trung

Đức Huy


Em đi rồi cây có buồn không
Em đi rồi hoa lá sầu Ðông
Em đi rồi tay gầy nào vẫy
Em đi rồi khoé mắt nào cay


Mai anh đi rồi mây vẫn còn bay
Mai anh đi rồi mưa vẫn còn rơi
Thôi xa rồi sao người còn đứng đợi
Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi

Yêu em, môi nồng hôn ấm còn vương
Yêu em, vai gầy tóc mây còn thương
Mai xa rồi lòng nghe tan nát rã rời
Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơị..6P9_O1tZIWw