PDA

View Full Version : Một chiều đông - Sĩ Phú .hatat
01-11-2013, 19:42
http://k007.kiwi6.com/hotlink/36n93pztm4/mot_chieu_dong_-_si_phu.mp3

langto
01-20-2013, 12:14
Lão Hà cho hỏi chút xíu nha.
Tui kg nghe được. Nó bảo A plugin is needed to display this content. Bây giờ cần Install plugin nhưng khi Install nó vẫn vũ như cẩn là sao?

Haikich8
01-20-2013, 13:26
Lão Hà cho hỏi chút xíu nha.
Tui kg nghe được. Nó bảo A plugin is needed to display this content. Bây giờ cần Install plugin nhưng khi Install nó vẫn vũ như cẩn là sao?

Bên tui cũng vậy nếu dùng FF !! Tui đổi qua IE hay Chrome là OK :4: .
Nhưng lần nầy thì không OK rồi !!!!
Ông Hatat là ông Hatat .