PDA

View Full Version : Những gì sẽ đem theo vào cỏi chết - Duy Quang .hatat
12-26-2012, 20:07
http://k003.kiwi6.com/hotlink/4yktfboyy5/nhung_gise_dem_theo_vao_coi_chet_-_duy_quang.mp3

hatat
12-27-2012, 15:16
Hôm nay có mấy huynh đệ email đến than phiền là không nghe được cho nên HT đã check lại rồi , xin mời tất cả thưởng thức.

Antique_Man
12-27-2012, 15:39
Hôm nay có mấy huynh đệ email đến than phiền là không nghe được cho nên HT đã check lại rồi , xin mời tất cả thưởng thức.

Hỏng nghe được luôn bác Hà ơi !

calcu
12-27-2012, 15:50
Hỏng nghe được luôn bác Hà ơi !

bác xài trình duyệt gì ???

Internet Explorer 8 hay 9 hay Google Chrome .. . .

Bác phải cho click để chấp nhận “Windows Media Player plug-in” mới nghe được

;

hatat
12-28-2012, 18:38
Khổ wá ! Thôi thì mấy pác vô đây để nghe cho tiện :
http://kiwi6.com/file/4yktfboyy5