PDA

View Full Version : Giàn thiên lý đã xa - Thanh lan VS Chèvrefeuille que tu es loin - NANA MOUSKOURI .hatat
11-11-2012, 21:28
http://k003.kiwi6.com/hotlink/8m2nzxsmu2/gianthienlydaxa-thanhlan_4mgw.mp3

Chèvrefeuille que tu es loin - NANA MOUSKOURI

HUT4QZBLTys

Scarborough Fair - Simon & Garfunkel

Cr8v55Tet7o

Antique_Man
11-11-2012, 23:09
Cám ơn sư huynh Hà Tất đã cho nghe lại bản này , cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 bài hát này đã làm cho biết bao nhiêu người mê bài này, đa số là sinh viên và Cô Thanh Lan đã mang lại một luồng gió mới cho nên âm nhạc Việt Nam vào thời ấy .