PDA

View Full Version : Vài hình ảnh về World Cup 2006 ở Đứcmongcam
06-15-2006, 02:38
không biết các bạn có thích xem vài hình ảnh liên quan đến World Cup 2006 ở thành phố Frankfurt am Main, nơi có phi trường quốc tế và cũng là thủ đô của ngân hàng Âu Châu. Nếu các bạn thích thì mình sẽ Post lên cho các bạn xem chơi.

Các trận đấu tại thành phố Frankfurt am Main:

:arrow: Thứ Bảy ngày 10-06-2006: England : Paraguay

:arrow: Thứ Ba ngày 13-06-2006: Nam Hàn : Togo

:arrow: Thứ Tư ngày 17-06-2006: Portugal : Iran

:arrow: Thứ Tư ngày 21-06-2006: Hòa Lan : Á Căn Đình

:arrow: Thứ Bảy ngày 01-07-2006:

:roll:

NgV
06-23-2006, 06:49
OK ! post lên đi bạn , cám ơn nhiều nhe !

sunshine_666
06-23-2006, 19:29
Coi Live sướng hơn mấy bro ơi. Hổng biết có sư phụ nào nhiệt tình + khả năng thâu lại mấy trận tiếp chẳng hạn như...semi-final or final...rùi post lên làm kỷ niệm thì hay quá :roll: :roll: :roll:

sunshine_666
06-24-2006, 17:47
Một vài hình ảnh lượm được của các ủng hộ viên ở World Cup 2006:http://img149.imagevenue.com/loc184/th_78962_Argentina_Supporter.jpg (http://img149.imagevenue.com/img.php?loc=loc184&image=78962_Argentina_Supporter.jpg)http://img141.imagevenue.com/loc62/th_78968_Brazil_Supporter1.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?loc=loc62&image=78968_Brazil_Supporter1.jpg)http://img21.imagevenue.com/loc94/th_78972_Japan_Supporter.jpg (http://img21.imagevenue.com/img.php?loc=loc94&image=78972_Japan_Supporter.jpg)http://img25.imagevenue.com/loc249/th_78985_Mexican_Supporter.jpg (http://img25.imagevenue.com/img.php?loc=loc249&image=78985_Mexican_Supporter.jpg)
http://img157.imagevenue.com/loc107/th_78990_Portugal_supporter.jpg (http://img157.imagevenue.com/img.php?loc=loc107&image=78990_Portugal_supporter.jpg)http://img150.imagevenue.com/loc290/th_78995_Brazil_Supporter.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?loc=loc290&image=78995_Brazil_Supporter.jpg)http://img23.imagevenue.com/loc81/th_81301_Ukraine_suppoters.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?loc=loc81&image=81301_Ukraine_suppoters.jpg)http://img19.imagevenue.com/loc44/th_81306_Ukraine_suppoters1.jpg (http://img19.imagevenue.com/img.php?loc=loc44&image=81306_Ukraine_suppoters1.jpg)http://img134.imagevenue.com/loc31/th_81312_USA_supporter.jpg (http://img134.imagevenue.com/img.php?loc=loc31&image=81312_USA_supporter.jpg)

sunshine_666
06-24-2006, 18:23
Một vài hình ảnh của các càu trường ở Đức, nơi các cuộc tranh tài diễn ra:

Berlin - Olympiastadium - World Cup Final sẽ được tổ chức ở đây.http://img106.imagevenue.com/loc198/th_79554_Stadium_in_Berlin.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?loc=loc198&image=79554_Stadium_in_Berlin.jpg)http://img150.imagevenue.com/loc175/th_79559_Stadium_in_Berlin1.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?loc=loc175&image=79559_Stadium_in_Berlin1.jpg)http://img20.imagevenue.com/loc133/th_79564_Stadium_in_Berlin2_Olympiastadium.jpg (http://img20.imagevenue.com/img.php?loc=loc133&image=79564_Stadium_in_Berlin2_Olympiastadium.jpg) http://img11.imagevenue.com/loc170/th_79569_Stadium_in_Berlin3_Olympiastadium.jpg (http://img11.imagevenue.com/img.php?loc=loc170&image=79569_Stadium_in_Berlin3_Olympiastadium.jpg)
http://img106.imagevenue.com/loc72/th_79575_Stadium_in_Berlin4_Olympiastadium.jpg (http://img106.imagevenue.com/img.php?loc=loc72&image=79575_Stadium_in_Berlin4_Olympiastadium.jpg) http://img132.imagevenue.com/loc101/th_79580_Stadium_in_Berlin5_Olympiastadium.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?loc=loc101&image=79580_Stadium_in_Berlin5_Olympiastadium.jpg)

Stadium in Cologne:http://img150.imagevenue.com/loc185/th_79750_Stadium_in_Cologne.jpg (http://img150.imagevenue.com/img.php?loc=loc185&image=79750_Stadium_in_Cologne.jpg)http://img152.imagevenue.com/loc97/th_79757_Stadium_in_Cologne1.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?loc=loc97&image=79757_Stadium_in_Cologne1.jpg)http://img126.imagevenue.com/loc61/th_79761_Stadium_in_Cologne2.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?loc=loc61&image=79761_Stadium_in_Cologne2.jpg)

Stadium in Dortmund:http://img145.imagevenue.com/loc247/th_79895_Stadium_in_Dortmund.jpg (http://img145.imagevenue.com/img.php?loc=loc247&image=79895_Stadium_in_Dortmund.jpg)http://img45.imagevenue.com/loc154/th_79899_Stadium_in_Dortmund1.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?loc=loc154&image=79899_Stadium_in_Dortmund1.jpg)http://img23.imagevenue.com/loc238/th_79904_Stadium_in_Dortmund2.jpg (http://img23.imagevenue.com/img.php?loc=loc238&image=79904_Stadium_in_Dortmund2.jpg)

Stadium in Gelsenkirchen:

http://img125.imagevenue.com/loc88/th_80063_Stadium_in_Gelsenkirchen.jpg (http://img125.imagevenue.com/img.php?loc=loc88&image=80063_Stadium_in_Gelsenkirchen.jpg)

Stadium in Frankfurt:http://img42.imagevenue.com/loc248/th_80194_Stadium_in_Frankfurt.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?loc=loc248&image=80194_Stadium_in_Frankfurt.jpg)http://img155.imagevenue.com/loc51/th_80198_Stadium_in_Frankfurt1.jpg (http://img155.imagevenue.com/img.php?loc=loc51&image=80198_Stadium_in_Frankfurt1.jpg)http://img130.imagevenue.com/loc246/th_80203_Stadium_in_Frankfurt2.jpg (http://img130.imagevenue.com/img.php?loc=loc246&image=80203_Stadium_in_Frankfurt2.jpg)

Stadium in Hamburg:

http://img151.imagevenue.com/loc65/th_80295_Stadium_in_Hamburg.jpg (http://img151.imagevenue.com/img.php?loc=loc65&image=80295_Stadium_in_Hamburg.jpg)

Stadium in Hanover:http://img42.imagevenue.com/loc50/th_80445_Stadium_in_Hanover.jpg (http://img42.imagevenue.com/img.php?loc=loc50&image=80445_Stadium_in_Hanover.jpg)http://img7.imagevenue.com/loc138/th_80449_Stadium_in_Hanover1.jpg (http://img7.imagevenue.com/img.php?loc=loc138&image=80449_Stadium_in_Hanover1.jpg)http://img45.imagevenue.com/loc69/th_80454_Stadium_in_Hanover2.jpg (http://img45.imagevenue.com/img.php?loc=loc69&image=80454_Stadium_in_Hanover2.jpg)http://img147.imagevenue.com/loc20/th_80461_Stadium_in_Hanover3.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?loc=loc20&image=80461_Stadium_in_Hanover3.jpg)

Stadium in Kaiserslautern:http://img135.imagevenue.com/loc219/th_80582_Stadium_in_Kaiserslautern.jpg (http://img135.imagevenue.com/img.php?loc=loc219&image=80582_Stadium_in_Kaiserslautern.jpg)http://img126.imagevenue.com/loc277/th_80591_Stadium_in_Kaiserslautern1.jpg (http://img126.imagevenue.com/img.php?loc=loc277&image=80591_Stadium_in_Kaiserslautern1.jpg)http://img5.imagevenue.com/loc234/th_80596_Stadium_in_Kaiserslautern2.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?loc=loc234&image=80596_Stadium_in_Kaiserslautern2.jpg)

Stadium in Leipzig:http://img5.imagevenue.com/loc239/th_80694_Stadium_in_Leipzig.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?loc=loc239&image=80694_Stadium_in_Leipzig.jpg)http://img5.imagevenue.com/loc17/th_80695_Stadium_in_Leipzig1.jpg (http://img5.imagevenue.com/img.php?loc=loc17&image=80695_Stadium_in_Leipzig1.jpg)http://img108.imagevenue.com/loc246/th_80696_Leipzip,Germany.jpg (http://img108.imagevenue.com/img.php?loc=loc246&image=80696_Leipzip,Germany.jpg)

Stadium in Munich:http://img141.imagevenue.com/loc90/th_80845_Stadium_in_Munich.jpg (http://img141.imagevenue.com/img.php?loc=loc90&image=80845_Stadium_in_Munich.jpg)http://img132.imagevenue.com/loc84/th_80853_Stadium_in_Munich1.jpg (http://img132.imagevenue.com/img.php?loc=loc84&image=80853_Stadium_in_Munich1.jpg)http://img147.imagevenue.com/loc262/th_80858_Stadium_in_Munich2.jpg (http://img147.imagevenue.com/img.php?loc=loc262&image=80858_Stadium_in_Munich2.jpg)

Stadium in Nuremberg:

http://img152.imagevenue.com/loc187/th_80971_Stadium_in_Nuremberg.jpg (http://img152.imagevenue.com/img.php?loc=loc187&image=80971_Stadium_in_Nuremberg.jpg)

Stadium in Stuttgart:

http://img154.imagevenue.com/loc85/th_81080_Stadium_in_Stuttgart.jpg (http://img154.imagevenue.com/img.php?loc=loc85&image=81080_Stadium_in_Stuttgart.jpg)

Hình ảnh U Minh Cốc:

hihihi... nhờ Cốc Chủ post hộ... :) :) :)

NgV
06-24-2006, 20:00
WORLD CUP muôn năm ! nhân loại gần nhau nhờ nó. nhân loại quên chiến tranh cũng nhờ nó . 4 năm một lần nhịp đập của cả thế giới lên xuống theo vòng quay của chỉ một quả bóng !

mavuong
02-02-2007, 03:15
Không có gì tuyệt vời hơn 2 chữ: bóng đá!!!