PDA

View Full Version : Rung Khúc Tình Sầu - Vũ Khanh .hatat
02-10-2011, 18:32
http://www.nhipcauonline.com/songs/2/Rung Khuc Tinh Sau - Vu Khanh.mp3Tác giả : Song Ngọc .

Hôm nay đâu phải vào thu,
Tại sao có chuyến viễn du lấy chồng
Người đi pháo đỏ nhuộm đường
Tôi về ôm mối hận lòng đau thương
Hỏi em em còn nhớ không
Hỡi người áo thắm má hồng tôi yêu
Thề non hẹn biển bao nhiêu
Bây giờ là thế tình ơi hỡi tình
À ơi ơi à tình ơi
Tình là cơn sóng tình sầu thiên thu
À ơi ơi à à ơi
Tình là biển vắng lẻ loi hửng hờ
Năm xưa em mặc áo hồng
Hôm nay áo mới theo chồng về xa
Tình ơi tương tinh đậm đà
Tình sao nỡ giết ơi à tình tôi
....
Tình ơi ơi à tình ơi
Buồn ơi ơi à, buồn ơi