PDA

View Full Version : Nắng Xuân Xưa - Lệ ThuPN99
01-17-2011, 19:10
Nắng Xuân Xưa - Lệ Thu


http://i53.tinypic.com/9hicqu.jpg

http://www.fileden.com/files/2008/5/19/1920283/Nang%20Xuan%20Xua%20-Le%20Thu.mp3

langto
01-18-2011, 15:31
..."Nghiêng nón thơ chờ dĩ vãng xa mờ,
Tình duyên lỡ dở đôi đương ly tan".....

Nghe sao buồn da diếc thế?...