PDA

View Full Version : Xuân muộn - Hà Thanh .hatat
01-11-2011, 16:14
http://motgocpho.us/thanhloan/XUAN/xuanmuon.mp3


Nhiều khi mơ ước đi lạc vào thiên thai
Ðể theo Lưu Nguyễn xa biệt hẳn cõi đời
Tiên giới không Xuân Hạ Thu Ðông
Bốn mùa hoa nở đào tiên dâng
Ðiện vút đài cao chín tầng
Chiều ba mươi Tết ta còn gì cho nhau
Lại thêm Xuân nữa gieo nhẹ vào mái đầu
Ðâu đó vu vơ vài tiếng pháo
Giữa lòng quê mẹ còn binh đao
Thấy hoa xót mai thương đào
Xuân ơi Xuân từ đâu đến
Ta cố quên em, Ðông tàn đến tìm
Trần gian nhiều đau khổ rồi
Chờ bàn tay nhung gấm vuốt ve tươi lòng thế nhân
Giàu vui mong đón Xuân về bằng cao sang
Nghèo lo Xuân đến chân thành bằng tấm lòng
Chân bước trong đêm tàn ngõ tối
Giao thừa Xuân muộn dạ không vui
Có người đón Xuân quên cười

langto
01-16-2011, 18:28
Thank you for sharing