PDA

View Full Version : Nửa hồn thương đau - Julie Quang - Lệ Thu - Thái Thanh - Tuấn NgọcHuy Hanh
11-28-2010, 01:57
BrlmJvrWJ48

hatat
03-03-2011, 19:21
Nửa hồn thương đau - Lệ Thu ( Pre 75) .

http://www.canhthep.com/image.php?module=104&image=/BachMa/JUNK/nuahonthuongdau_lethu.jpg
http://www.canhthep.com/modules/Forum/forums/70a/nhac/notes/48661.nuahonthuongdauphamdinhchuonglethu.wma


Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào

Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu.

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt.

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người, ôi những người
Khóc lẻ loi một mình

hatat
06-23-2011, 18:18
http://www.benxua.com/Music/stream.aspx?File=597e3672-5acc-4eeb-947b-1a22103803bc.asx


Nửa Hồn Thương Đau
Phạm Đình Chương-Thơ Thanh Tâm Tuyền

Nhắm mắt {Em} cho tôi tìm một thoáng hương xưa {Am}
Cho tôi về {B7} đường cũ nên thơ {Em}
Cho tôi gặp {Am7} người xưa ước mơ {B7}
Hay chỉ là giấc {Em} mơ thôi
Nghe tình đang chết {Am7} trong tôi {Em}
Cho lòng tiếc nuối {B7} xót thương suốt đời {Em}

Nhắm mắt {Em} ôi sao nửa{B7} hồn bỗng thương đau{Am7}
Ôi sao ngàn {B7} trùng mãi xa nhau {Em}
Hay ta còn {Am6} hẹn nhau kiếp nào {B7}
Anh ở đâu {B7} ? Em ở đâu {Em} ?
Có chăng mưa sầu {Em} buồn đen {C} mắt sâu {B7}

Nhắm mắt {Em} chỉ thấy một chân trời tím ngắt {Am}
Chỉ thấy lòng (D7} nhớ nhung chất ngất {G}
Và tiếng hát và nước mắt {B7}

Đôi {E} khi em muốn tin
Đôi {Em} khi em muốn tin
Ôi những người {C} ôi những người {Am}
Khóc lẻ loi {B7} một mình {Em}

(Rall ...)
Khóc (ư ... ư) lẻ {B7} loi {Am6} một {Em} mình {C, Am, Em}

PN99
07-27-2011, 18:09
Nửa hồn thương đau - Tuấn NgọcjMsTuWFdPrs&feature=related