PDA

View Full Version : Chiếc lá thu phai - Ngọc Hạ - Tuấn Ngọchatat
11-05-2010, 16:05
http://www.nhipcauonline.com/songs/11/Chiec La Thu Phai (TCS) - Ngoc Ha.mp3


Về đây đứng ngồi
đường xa quá ngại
để lòng theo chút nắng bên ngoài

Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai

Người đâu mất người
đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây

Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay

Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay

Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vuị

PN99
02-26-2011, 21:13
Chiếc lá thu phai - Tuấn Ngọc


H5bhn5H7AYM