PDA

View Full Version : World Cup 2010 Group A: Uruguay.vs.France.720p [11-6-2010]htp367
06-12-2010, 07:06
http://i49.tinypic.com/2gtrvhg.jpg


First Half:
http://www.megaupload.com/?d=ZOLAK1YC
http://www.megaupload.com/?d=2DLULML0
http://www.megaupload.com/?d=WTWHX6ZF
http://www.megaupload.com/?d=4HRP5L7G
http://www.megaupload.com/?d=I0TL810R
http://www.megaupload.com/?d=11D9LKZW
http://www.megaupload.com/?d=DLC1WSSY
http://www.megaupload.com/?d=BESZ1EUI
http://www.megaupload.com/?d=A8OZZETU
http://www.megaupload.com/?d=NGGVXX5X
http://www.megaupload.com/?d=ANX2A7LA
http://www.megaupload.com/?d=7X5DHDDS
http://www.megaupload.com/?d=T8DY3BL7

or

http://rapidshare.com/files/398051452/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part02.rar
http://rapidshare.com/files/398051562/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part01.rar
http://rapidshare.com/files/398051712/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part05.rar
http://rapidshare.com/files/398051720/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part03.rar
http://rapidshare.com/files/398055401/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part06.rar
http://rapidshare.com/files/398055642/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part07.rar
http://rapidshare.com/files/398055656/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part12.rar
http://rapidshare.com/files/398056447/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part04.rar
http://rapidshare.com/files/398059231/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part08.rar
http://rapidshare.com/files/398059606/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part09.rar
http://rapidshare.com/files/398059787/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part10.rar
http://rapidshare.com/files/398060015/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part13.rar
http://rapidshare.com/files/398060077/FirstHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part11.rar

Second Half:
http://www.megaupload.com/?d=T9WRNSR9
http://www.megaupload.com/?d=2KJ3AMDA
http://www.megaupload.com/?d=38N1I9KZ
http://www.megaupload.com/?d=O4NHMDU3
http://www.megaupload.com/?d=5QY182GJ
http://www.megaupload.com/?d=E1D3IV94
http://www.megaupload.com/?d=3Y92RJ5E
http://www.megaupload.com/?d=IK6KC8VU
http://www.megaupload.com/?d=O8XQX3F9
http://www.megaupload.com/?d=TI2WR5Q6
http://www.megaupload.com/?d=MRAQ9IZK
http://www.megaupload.com/?d=X7LMLJM9
http://www.megaupload.com/?d=0HWV5I1G

or

http://rapidshare.com/files/398160717/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part10.rar
http://rapidshare.com/files/398161341/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part02.rar
http://rapidshare.com/files/398161440/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part01.rar
http://rapidshare.com/files/398161615/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part03.rar
http://rapidshare.com/files/398168082/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part04.rar
http://rapidshare.com/files/398168659/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part06.rar
http://rapidshare.com/files/398168973/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part05.rar
http://rapidshare.com/files/398169181/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part07.rar
http://rapidshare.com/files/398171023/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part13.rar
http://rapidshare.com/files/398175590/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part08.rar
http://rapidshare.com/files/398176354/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part09.rar
http://rapidshare.com/files/398176415/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part11.rar
http://rapidshare.com/files/398177149/SecondHalf.Group_A.Uruguay.vs.France.720p__11-06-10_.part12.rar

htp367

Dakao
06-12-2010, 16:49
Cám ơn htp36 rất nhiều, nếu có thể, bạn cố gắng post complete tất cả các trận đấu từ đầu đến cuối, vì mình muốn burn ra đĩa để dành làm collection, cám ơn bạn lần nữa