PDA

View Full Version : UFC.111.PPV.HDTV.XviD-KYRhtp367
03-28-2010, 19:31
http://nsa15.casimages.com/img/2010/03/28/100328103700504570.jpg
http://www.megaupload.com/?d=6Z4NKA9K
http://www.megaupload.com/?d=V0R4ISCW
http://www.megaupload.com/?d=2V8GMJI8
http://www.megaupload.com/?d=44961BGJ
http://www.megaupload.com/?d=4T39Q4G1
http://www.megaupload.com/?d=8H4EYY5N
http://www.megaupload.com/?d=S3BB8EHB
http://www.megaupload.com/?d=GESHOQ88
http://www.megaupload.com/?d=YI2FUO8E
http://www.megaupload.com/?d=63HAPEO3
http://www.megaupload.com/?d=TAZ34FEF
http://www.megaupload.com/?d=AHSFBFQ4
http://www.megaupload.com/?d=TU9COYFU
http://www.megaupload.com/?d=NEEL815X
http://www.megaupload.com/?d=BMQBZ60B
http://www.megaupload.com/?d=GIDR3QY9


or

http://rapidshare.com/files/369218395/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part01.rar
http://rapidshare.com/files/369218307/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part02.rar
http://rapidshare.com/files/369217865/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part03.rar
http://rapidshare.com/files/369240499/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part04.rar
http://rapidshare.com/files/369241927/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part05.rar
http://rapidshare.com/files/369241281/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part06.rar
http://rapidshare.com/files/369242431/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part07.rar
http://rapidshare.com/files/369310126/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part08.rar
http://rapidshare.com/files/369314311/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part09.rar
http://rapidshare.com/files/369317628/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part10.rar
http://rapidshare.com/files/369317770/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part11.rar
http://rapidshare.com/files/369318393/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part12.rar
http://rapidshare.com/files/369334523/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part13.rar
http://rapidshare.com/files/369334707/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part14.rar
http://rapidshare.com/files/369334610/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part15.rar
http://rapidshare.com/files/369213991/UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part16.rar

htp367

vincentvu
03-31-2010, 07:27
không mở files nén đươc.
Thanks

I'm sorry, I figure it out.
Regards

Luithuimotminh
03-31-2010, 11:13
không mở files nén đươc.
Thanks

I'm sorry, I figure it out.
Regards

Làm sao mà làm được chỉ giùm .Thanks.

abalaxica
04-01-2010, 03:35
Unrar bị error như vầy là nghĩa làm sao vậy các bạn ? Tui download lại mấy lần mà file cũng bị hư như vây. Thank you.

! D:\Movies\UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part01.rar: You need to start extraction from a previous volume to unpack UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr\ufc.111.ppv.hdtv.xvid-kyr.avi
! D:\Movies\UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part03.rar: CRC failed in UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr\ufc.111.ppv.hdtv.xvid-kyr.avi. The file is corrupt

vincentvu
04-01-2010, 08:26
bạn rename file 2 to 1 and 1 to 2.
regards

vincentvu
04-01-2010, 08:42
bạn rename file 2 to 1 and 1 to 2.
regards

ex:UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part02.rar to UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part0a.rar.
UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part01.rar to UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part02.rar
then
UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part0a.rar to UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part01.rar

Luithuimotminh
04-01-2010, 09:14
ex:UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part02.rar to UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part0a.rar.
UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part01.rar to UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part02.rar
then
UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part0a.rar to UFC111.ppv.hdtv.xvid-kyr.part01.rar


Thanks