Trích Nguyên văn bởi umcadmin View Post
Tui chỉ quen người ở Cà Mau thui .... có được lên tiếng hông há
Chừng nào nhập quốc tịch "Cà Mau" mới được nói

Năm 78 tui nằm vùng dưới đó gần cả năm, chờ cơ hội vượt biên ... có rất nhiều kỷ niêm.
Tối đến chợ Cà Mau đông đúc như hội chợ ... dân quê đều đổ xô ra đó chơi, ghệ nhiều hơn trai.

Tại vì lúc đó trai bị bắt đi "nghĩa vụ quân sự" hết trơn ... cho nên ai còn ở lại thì tha hồ mà hưỡng