VUI BUỒN MỘT DẤU PHẨY.......

****Phiên tòa xử vụ ly dị, tòa phán với ông chồng:
– Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ.
Ông chồng về nhà đưa bản án cho bà vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:
– Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ.hì, hì .


****Một giáo viên tiếng Anh đã đề nghị mỗi sinh viên đặt những dấu thích hợp vào câu sau:
“Woman without her man is nothing”.
Bọn con trai ngắt câu: “Woman, without her man, is nothing”.
Bọn con gái lại ngắt câu như sau: “Woman: without her, man is nothing”

****Một phụ nữ Mỹ đi du lịch ở châu Âu gửi điện về cho chồng:
“Có một chiếc xuyến đẹp mê hồn, giá 7500 đô. Em mua được không?”
Anh chồng lập tức trả lời “No, price too high”.
Nhưng nhân viên điện tín mắc một sai lầm nhỏ đã bỏ qua dấu phẩy và thành: “No price too high” .
Được lời như cởi tấm lòng, cô vợ mua ngay chiếc xuyến.

****Còn đây là giai thoại về hoàng đế Alexandre Đệ Tam (Nga) (qua tiếng Anh):
từ chối ân xá cho một phạm nhân, ông đọc :
“Pardon impossible, to be sent to Siberia”.
Vợ ông là Dagmar (cháu gái vua Đan Mạch Christian IX) là một người vô tâm, nên đã đánh nhầm dấu phẩy thành:
“Pardon, impossible to be sent to Siberia” .
Thế là người tù này thoát tội.


Chấm phẩy thật quan trọng !

Henry Hoang