Vịnh Lớn Nhất Việt Nam


Một du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên :

- Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Cam Ranh Bay " và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh nữa, tôi thấy quảng cáo rất nhiều ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?

Anh hướng dẫn viên hỏi:

- Vâng. Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó.

Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”