CÁO PHÓ


Trong niềm Tin Cậy Mến vào Chúa Kitô Phục Sinh, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,
gia đình chúng tôi thành kính báo tin là Ông, Cha, Bác, Chú, Chồng, Anh, Em của chúng tôi là:

Ông Phêrô NGUYỄN THƯƠNG NGỌC
(Nhạc sĩ Song Ngọc)
Cựu Sĩ Quan QL/VNCH tốt nghiệp khóa 14 SQTB Thủ Đức

Sinh ngày 27/12/1943
Tại Long Xuyên - Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 8:30pm ngày 14 tháng 10 năm 2018
Tại Houston, Texas - USA
Hưởng thọ 75 tuổi

Tang Gia Đồng Kính Báo
Hiền Thê: Võ Thị Thanh
Trưởng Nữ: Ann Nguyễn, chồng và các con
Trưởng Nam: Dean Nguyễn, vợ và các con
Thứ Nam: Wayne Nguyễn, vợ và các con
Thứ Nữ: Châu Nguyễn và các con
Chị Cả: Huỳnh Bạch Liên và gia đình
Chị Thứ: Huỳnh Kim Hoa và gia đình
Em Gái: Nguyễn Thị Hưởng (qua đời)
Em Gái: Nguyễn Thị Lộc (tức ca sĩ Kiều Oanh)

Linh cữu được quàn tại Bradshaw Carter Funeral Home
1734 West Alabama St, Houston, Texas 77098 Tel: 713-521-0066

Thăm Viếng
Thứ Năm 18/10/2018
4:00pm - 8:00pm
- Thăm viếng cầu kinh
- Làm lễ phủ cờ VNCH
- Làm phép xác và lễ Phát Tang

Thứ Sáu 19/10/2018
4:00pn - 8:00pm
- Thăm viếng cầu kinh
- Các thân hữu và các hội đoàn chia buồn và nói lời tiễn biệt
với nhạc sĩ Song Ngọc lần cuối. ( Xin ghi tên trước để xắp xếp)

Thứ Bảy 20/10/2018
Lễ Hỏa Táng (chỉ dành riêng cho gia đình)
Tang gia đồng thành kính cảm tạ
Mọi chi tiết xin liên lạc: Nguyễn Quỳnh 409-728-3389 - Nguyễn Châu 832-646-8789
(CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG)