Hidden Content Nguyên văn bởi Kụ Ngố Hidden Content
Ngừ làm chiện lớn là phải chà đạp dẫm trên dư luận chứ đừng để dư luận đạp lên mình Hidden Content Hidden Content Hidden Content