Xin các anh chị sinh sống ở Florida , nếu anh chị biết được địa chỉ hay số điên thoại của Ni cô Thích Hộ Tịnh .Xin làm ơn cho biết được tin tức của người này .Tôi xin thành thât cảm ơn rất nhiều .