HH9 chân thành cảm tạ ACE đã phân ưu lúc gia mẩu qua đời.
Bà đã mất ngày 20.01.2018 âl, hưởng thọ 105 tuổi.
Trong lúc bối rối,chậm hồi âm,xin ACE miễn thứ .
Tang gia đồng bái tạ.