Tin tức Công Giáo mới nhất trong ngày


Hàng triệu người dự Lễ Tuyên Thánh hai em nhỏ tại Fatima - Biến cố lớn nhất trong đời sống Giáo Hội năm 2017

Ba cách để nhận ơn toàn xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh 2 chân phước ở Fatima

Tiểu sử Chân Phước Jacinta Marto sẽ được tuyên thánh ngày 13 tháng 5, 2017

Tiểu sử Chân Phước Francisco Marto sẽ được tuyên thánh ngày 13 tháng 5, 2017

Fatima: Viên đạn 9mm trở nên hạt châu báu trên miện của Đức Mẹ

Đức Mẹ Fatima: Lời nhắn nhủ của Mẹ vẫn còn mang tính thời sự

Phép lạ thứ hai - hoàn tất hồ sơ phong thánh cho Phanxicô và Giaxinta

Fatima, một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều nhất trong lịch sử Giáo hội gần đây

Vì sao thành phố Fatima mang tên con gái của tiên tri Mahomet?