VC pháo kích và tấn công vào khu dân lành tại Sài Gòn Mậu Thân 1968
Photo by Ishikawa Bunyo, Angelo Cozzi, Mondadori Portfolio