Những ngôi mộ mới đắp trong nghĩa trang Biên Hòa.

-------------------------