Hai thước phim quý về cuộc di cư từ Bắc vào Nam do 2 đài truyền hình của Pháp và Hoa Kỳ còn lưu giữ.

Cuộc di cư từ Bắc vào Nam ngay sau khi hiệp định Genever năm 1954 chia cắt 2 miền Nam-Bắc ,đoạn video rất rỏ nét, theo thỏa ước tại Hội nghị Genève (26.4 - 21.7.1954), lãnh thổ Việt Nam tạm chia thành hai vùng tập trung quân sự, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, từ vĩ tuyển 17 trở ra Bắc do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quản lý, từ vĩ tuyến 17 xuống phía Nam thuộc về Quốc gia Việt Nam và khối Liên hiệp Pháp, ngay sau Hiệp định Genève, một cuộc di cư vĩ đại diễn ra trên hai miền đất nước - ước khoảng 150 ngàn người từ Nam Bộ tập kết ra Bắc và hơn 1 triệu đồng bào từ miền Bắc di cư vào Nam cũng từ sự kiện này khởi đầu cho cuộc phân li 20 năm với bao đau thương và hận thù, trước đây, chính thể Việt Nam Cộng hòa coi ngày 21 tháng 7 là Ngày Quốc Sỉ, hàng năm thường tổ chức tuần hành kỷ niệm lớn, và 2 đoạn phim dưới đây ad đưa lên cho quý vị xem được trích từ cuốn phim tài liệu "Aventure en Indochine 1946 - 1954" do Patrick Jeudy thực hiện----------------------------------