.... Ôi một thời vàng son

---------------------------