Xin mời xem video clip (tiếng Anh) của ông Hoagland về bằng chứng rỏ ràng về cấu trúc còn sót lại trên Mặt Trăng qua chương trình Apollo của NASA đưa người khám phá hành tinh bé nhỏ này.hoặc ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=a2EqSPX1YzU