Medicare: Hỏi và Đáp

Hỏi: Tôi năm nay 66 tuổi, đang đi làm nhưng tính ra, tổng số thời gian làm việc tại Mỹ mới được 9 năm 9 tháng. Lương của tôi là $10.00/giờ và không có bảo hiểm y tế của hãng. Tôi hiện đang có Medicare và MediCAL.

Xin bà giải thích cho biết:

1/ Nếu tôi về hưu vào lúc này thì tiền hưu hay tiền già sẽ là bao nhiệu và được tính tóan ra sao, so với việc tôi chờ đến khi làm việc đủ 10 năm mới về hưu?

2/ Nếu tôi có dịp đi đâu xa ngoài nước Mỹ thì quyền lợi y tế sẽ được áp dụng như thế nào? Vấn đề bảo hiểm có khác gì nhau không?

Ông H. Trần ( Santa Ana)

Đáp: Rất tiếc, tôi chỉ là cố vấn về Medicare nên không thể có câu trả lời đúng liên quan đến câu hỏi về tiền hưu (SSA) và tiền già (SSI) của ông, vốn thuộc thẩm quyền của Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration). Do đó, xin ông liên lạc với cơ quan nói trên để có câu trả lời chính xác về số tiền được hưởng cho trường hợp của cá nhân ông.

Tuy nhiên, tôi cũng xin trả lời câu hỏi thứ nhất của ông một cách tổng quát như sau:

Một người phải đi làm ở Mỹ từ 10 năm trở lên và có đóng tiền An Sinh Xã Hội thì mới hội đủ điều kiện để hưởng tiền hưu SSA (Social Security Benefits).

Trường hợp của ông chỉ mới làm có 9 năm 9 tháng nên sẽ chưa xin được tiền SSA nếu về hưu vào lúc này. Nếu cố gắng làm việc thêm 3 tháng nữa, ông mới đủ điều kiện lãnh tiền hưu SSA.

Còn về điều kiện để hưởng tiền SSI (Supplement Security Income), vẫn thường được người Việt Nam gọi là “tiền già” (tên này không đúng vì SSI còn dành cho những người chưa 65 tuổi nhưng bị tàn tật hay bệnh nặng lợi tức thấp), thì nếu ông hiện vẫn còn đi làm và lợi tức hàng tháng trên $900, ông cũng không xin SSI được vì mức tối đa của một người độc thân lãnh tiền SSI là $906 (năm 2017).

Tuy nhiên, nếu ông về hưu bây giờ và mất tiền lương vì không đi làm việc nữa, ông có thể đủ điều kiện để xin hưởng phúc lợi an sinh xã hội SSI vì không có lợi tức nào cả và trên 66 tuổi.

Khi đến Sở An Sinh Xã Hội để xin hưởng SSI, ông sẽ được cho biết hưởng bao nhiêu tiền SSI.

Về câu hỏi thứ hai, liên quan đến Bảo Hiểm Y tế Medicare. Thật ra, vì ông chưa làm việc đủ 10 năm nên ông không đương nhiên được hưởng Medicare. Tuy nhiên, nhờ số lương làm việc thấp (dưới $1,337/tháng) nên ông được một chương trình Medicare Tiết Kiệm (Medicare Saving Programs) của MediCAL giúp ông trả (mua) lệ phí Medicare phần A ($227/tháng) và phần B ($121.80/tháng) vì vậy ông mới có được Medicare.

Trả lời câu hỏi thứ hai của ông về việc Medicare có chi trả chi phí y tế khi ở ngoại quốc không thì quí vị cần biết là Medicare chỉ được sử dụng ở Hoa Kỳ, còn MediCAL thì sử dụng ở tiểu bang California mà thôi.

Ông sẽ mất MediCAL nếu ra khỏi nước Mỹ hơn 29 ngày. Và vì nhờ MediCAL ông mới có Medicare nên Medicare của ông cũng bị ảnh hưởng và trở nên vô hiệu lực sau 29 ngày ở ngoài nước Mỹ. (Chú ý: Trong cùng trường hợp, những ai có Medicare do đi làm từ 10 năm trở lên thì Medicare của quí vị vẫn còn sau khi mất MediCAL.)

Riêng cư dân của quận Cam thì MediCAL qua sự điều hành của cơ quan Cal Optima chỉ bao trả 20% chi phí y tế ở quận Cam mà thôi. Nếu ở ngoài quận Cam, việc chữa trị y tế và việc bao trả phải có sự chấp thuận trước của Cal Optima.

BH Medicare không trả cho những chữa trị y tế ở ngọai quốc trừ một số ít trường hợp sau đây:

1/ Ông đang ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ nhưng gặp vấn đề y tế khẩn cấp: bất thình lình bị bệnh nặng hay bị tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng, và bệnh viện của ngọai quốc ở gần hơn bệnh viên của Mỹ.

Hay ông đang trên đường đi đến Canada và khi tình trạng y tế khấn cấp xảy ra, bệnh viện của Canada gần hơn bệnh viện của Hoa Kỳ.

2/ Nhà của ông nằm trên phần đất của Hoa Kỳ nhưng bệnh viện ngọai quốc gần nhà của ông ở hơn là bệnh viện Hoa Kỳ.

3/ Ông ở trên một du thuyền (Cruise ship) mới rời bến cảng Hoa Kỳ trong vòng 6 giờ đồng hồ trở lại.

Muốn tìm hiểu thêm chi tiết về việc Medicare chi trả giới hạn như thế nào ở ngọai quốc, xin quí độc giả dùng website “medicare.gov” ở mục “ Medicare Coverage Outside the US”- (Y.T.)

Yến Tuyết là cố vấn của HICAP- Health Insurance Counseling and Advocacy Program- (Chương trình Cố Vấn và Hỗ Trợ Bảo Hiểm Y Tế) thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging –Southern California. Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP ở đường giây điện thọai tiếng Việt (714) 560-0035 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 AM – 4 PM.

Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở quận Cam. Xin quí vị vui lòng gọi đừơng giây điện thọai miễn phí 1-800-434-0222 để tìm văn phòng HICAP hay SHIP –State Health Insurance Program ở địa phương mình cư ngụ.

Yến Tuyết