Quote Originally Posted by phuonghong View Post
Đã thương một dạ sắc son
Tình yêu chung thủy sắc son một lòng
Ước gì anh cũng tình chung
Tim anh chỉ có phượng hồng mà thôi.
Dù cho Vật đổi Sao dời
Tình Ta vẫn mãi trọn Đời thủy chung
Ước Gì Tình chắc như Tùng ?
Để Anh Yêu mãi Phượng HồngThiên Thu !...