Quote Originally Posted by Kụ Ngố View Post
[/COLOR][/B]

Hahahaha.....Ông địa nào dzám nhận đồ cúng của cụ hỷ !?
Thì "ông địa" ở ngả ba "ia động" đó