Chuyến đi dài 7 ngày , Xếp kín lịch . Đi ná thở luôn . Mệt ơi là mệt .